Коучинг

КОУЧИНГ – Пътят към успеха

Дъ Гаунтлет предлага треньорски решения – обучение на треньори, наставничество, професионално обучение, надзор и улеснение.
Нашите ментори са сертифицирани с голям личен опит и отлични постижения.

Нашите програми, семинари и лаборатории са предимно практични, използваме всеобхватни инструменти и методологии, които улесняват личното и професионално развитие на треньорите.

Три основни направления по които работим:

Коучинг по лидерство за изпълнителни директори
Коучинг по лидерство за корпоративни екипи
Цялости проекти

Целта на обучението е реализацията на цели и изключителни резултати. Повишаване на печалбата и възвращаемост на инвестицията.