Нашите услуги

Специализирани услуги в биологичното земеделие. Консултации и планиране.

Земеделско стопанство

Планиране и стартиране на земеделско стопанство на територията на България

Коучинг

Консултации и съвети за за развитие на уменията на мениджъри и търговци

Интегрирано земеделие и производство

Консултации и съвети за преход от конвенционално към интегрирано и от интегрирано към биологично производство.

Почви и торене

Проучвания и консултации. Съвети за избор на торове и други подобрители на почвата.

Бизнес планиране

Изработка на бизнес планове, технологични карти, приходи, разходи и други дейности.

Консултации Евро проекти

Консултации за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмите на Европейския съюз.

Съвети при отглеждането на растенията, консултации за тяхното добро развитие и предпазване от болести

Ние ще Ви помогнем да направите най-правилният избор на препарати и семена за вашата продукция.

Последни новини

Актуални новини, статии и публикации в земеделието