За Компанията

Дъ Гаунтлет е водеща фирма за стратегически иновации и бизнес консултации.

Ние помагаме на бизнеса да решава сложни, стратегически и двусмислени проблеми чрез подходи, насочени към хората.

Дъ Гаунтлет решава ключови иновационни предизвикателства и развива иновационни способности за водещите световни компании. Нашият иновационен подход е съсредоточен върху разбирането и съвместното създаване на хората, които използват, купуват, разпространяват, продават, влияят и / или взаимодействат с продуктите и услугите на нашите клиенти.

Дъ Гаунтлет е компания специализирана в решенията за земеделското и селското стопанство. Нашият екип от аграрни специалисти предлага качествени и достъпни услуги на фермери, преработватели и търговци.

Основната дейност на компанията е насочена към устойчивост на селскостопанското производство допринасяйки за качеството и количеството на добива.